Hur man mäter rätt i sociala medier

Hur man mäter rätt i sociala medier. Det kan verka vara enkelt att mäta företagets insats i sociala medier genom att räkna likes, retweets eller följare. Fast vad säger det, egentligen?

Dessa mått visar inte på vad aktiviteten ger utan kan vara bra för att se hur ett innehåll tas emot och sprids.

Man behöver göra en djupare analys för att mätningen ska ha ett värde. Och framför allt behöver man veta vad man ska mäta – och varför.

Läs mer Internetworld >