Responsive webdesign

Är din webbplats anpassad för dina användare? Idag använder drygt 4 miljoner svenskar internet i sin smartphone eller surfplatta. Responsive webdesign (RWD) anpassar layouten av en webbplats så att det passar alla skärmstorlekar och gör din webbplats oberoende av besökarens…