Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om vad målet för eller orsaken till kommunikationen är.Vi på PR 4u kan hjälpas ditt företag inom en rad olika kanaler inom marknadskommunikation

Masskommunikation är ett begrepp som vanligtvis syftar på medier som till exempel radio, tv och dagstidningar, dessa når ut till ett stort antal mottagare.

Kännetecknande för denna typ av medier är att de ofta sker i form av envägskommunikation.

Marknadskommunikation

Marknadskommunikation innefattar allt vi säger, ser och gör. PR 4u är mer än en webbyrå, vi kan hjälpa er att kommunicera den känsla som ditt företag vill förmedla. Genom reklam kan man sprida ett budskap och detta kan även göras på åtskilliga andra sätt fast i slutändan handlar alla om kommunikation. Design spelar här en viktig roll därför att det är designen i en reklam som förmedlar en känsla.

Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag.

Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster.

Vi på PR 4u kan hjälpas ditt företag inom en rad olika kanaler inom marknadskommunikation.

 • Produktblad
 • Nyhetsbrev
 • Flygblad
 • Logotyper och grafisk profil
 • Marknadsplaner
 • Affischer
 • Kataloger
 • Årsredovisning
 • Journalist
 • Copywriter
 • Fotograf
 • mm…