T veka inte att börja kommunicera med video, videomarknadsföring ger dig flera kunder.

93% av marknadsförarna säger att de fått nya kunder tack vare video på sociala medier.

Varför ska man använda sig av videomarknadsföring?

Som det gamla ordspråket säger; ”En bild säger mer än tusen ord” vad gör då inte en video med ditt budskap.

Hur vår hjärna fungerar när den tar emot och behandlar information är skälet till att bilder tilltalar oss människor. Medan vi egentligen inte ens har medfödd kognitiv kapacitet för att behandla ord har vi helt andra förutsättningar när det gäller bilder.

  • Bilder som endast visas i 13 millisekunder kan vår hjärna registrera.
  • På mindre än en tiondels sekund kan vi få en uppfattning av en visuell scen.
  • 90 % av all information som mottages av hjärnan är visuell.
  • 60 000 gånger snabbare processar hjärnan bilder än text.
  • Efter 3 dagar minns vi bara 10 % den information som vi hört, fast vi minns 65 % av informationen om den hängde tillsammans med en relevant bild.

(Källa: Visual Teaching Alliance & LifeLearn)

Dessa fakta påvisar att människan processar visuell information mycket mer effektivt än text. År 2019 räknar man med att så mycket som 80 procent av all internettrafik består av video. Det finns hur många skäl som helst som pekar på att ditt företag har mycket att vinna på att producera och kommunicera med video. Bland annat är det känslobaserat, konverterande, engagerande och ger högre klickfrekvens.

88% av marknadsförarna är nöjda med sin avkastning på investering (ROI) när det gäller videomarknadsföring på sociala medier.

Kommunicera med Mavic 2 Zoom

Med Mavic 2 Zoom kan vi hjälpa dig med din videomarknadsföring. Ta nu den unika möjligheten att ha en video tagen från luften på ditt företag som du sedan kan ha på er hemsida och använda i sociala medier.