Med en väl genomtänkt webbstrategi och analys har man större chans att få en högre ROIWebbplatsen är en viktig del av ett företags marknadsföring, oavsett typ av verksamhet eller storlek, på internet kan alla företag upplevas lika stora. Därför är det viktigt att man har rätt webbstrategi och analys.

Man kan bland annat få sin affärssidé presenterad, bygga och stärka sitt varumärke, sälja sina produkter och tjänster osv.

Det finns några grundläggande moment som man behöver att genomföras oavsett vilken typ av satsning man gör i ett webbpojekt. Nedan finns några punkter som är till hjälp i en långsiktig investering.

Vi hjälper er gärna med alla dessa punkter för ett lyckat webbprojekt. Ni kan naturligtvis er branch bäst och vi kan webben.

Vanlig element i Webbstrategi?

  • Hur når man målgruppen?
  • Hur skapar man användarvänlig webbdesign och bra struktur?
  • Omvärldsanalys
  • Kontinuerlig webbpublicering
  • Sökordsmarknadsföring
  • Uppföljning av webbstrategin

Med en väl genomtänkt webbstrategi och analys har man större chans att få en högre ROI i form av tid, kraft och pengar.

Med rätt webbstrategi och analys gör du fler affärer!

 Föranalys till Webbstrategin

Det fundamental med webbstrategin är att den måste passa den egna verksamheten. Kommer/är webbplatsen av större eller mindre betydelse för verksamheten? Hur mycket av marknadsföringsbudgeten ska avsättas till webbplatsen? Vilken kapacitet besitter webben för att öka försäljningen? Vilka andra mervärden kan skapas med en genomtänkt webbnärvaro?

För att få rätt underlag och stöd bakom webbstrategin behövs dessa frågar analyseras. Vi hjälper er gärna med den analysen. Följande frågor är vanliga punkter i analysen.

  • Har satsningen potential att leda till ökad marknadsandel?
  • Vilka nya målgrupper kan nås?
  • Vilka resurser kan man omfördela?
  • På vilken nivå skall strategin ligga?